Privacyverklaring | DisPaper

Het onderhavige privacybeleid is van toepassing op alle handelingen van, en ieder contact met de onderneming met volledige rechtsbevoegdheid V.O.F. DisPaper. statutair gevestigd gevestigd te vaassen,ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 76640329.

Bewustwording

Een significant aspect van het privacybeleid van DisPaper is de bewustwording van Betrokkenen op de rechten die zij hebben met betrekking tot, en maatregelen die worden getroffen ter bescherming van, de persoonsgegevens die zij aan DisPaper verstekken. DisPaper zal blijvende maatregelen nemen om de hoogste privacynormen in haar organisatie te hanteren.

Vergaren en toepassen van persoonsgegevens

 • DisPaper verzamelt persoonsgegevens van een Betrokkene wanneer de desbetreffende Betrokkene deze persoonsgegevens via de Website of op een andere manier aan DisPaper heeft doorgegeven. Voorbeelden hiervan zijn:
  • de Betrokkene neemt contact op met DisPaper voor het vergaren van informatie betreffende producten en diensten van DisPaper;
  • de Betrokkene doet een bestelling in de Webshop van DisPaper en verstrekt hierbij gegevens ten behoeve van de facturatie.
 • DisPaper gebruikt deze persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor de Betrokkene de persoonsgegevens aan DisPaper heeft verstrekt:
  • Als de Betrokkene DisPaper om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt DisPaper de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
  • Als de Betrokkene een bestelling doet, gebruikt DisPaper de persoonsgegevens om de bijbehorende transactie te voltooien en te bevestigen.

Verder gebruikt DisPaper de persoonsgegevens van haar Betrokkenen om hen op de hoogte te houden van de laatste mededelingen en nieuwe edities van haar nieuwsbrief. Tevens worden de gegevens gebruikt om interessante producten of diensten aan de desbetreffende Betrokkene kenbaar te maken. Indien de Betrokkene hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met DisPaper via privacy@dispaper.nl.

Ten slotte verwerkt DisPaper ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Welke gegevens worden door DisPaper verwerkt?

In de Privacyverklaring staat beschreven hoe DisPaper de persoonsgegevens van Betrokkenen verwerkt.

De persoonsgegevens die ten minste door DisPaper worden verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam;
  ​Voor en achternaam zijn nodig om een consument te kunnen identificeren bij naam.
 • Adresgegevens;
  De adresgegevens van Betrokkenen worden in zeer enkele gevallen toegepast om Betrokkenen brieven te sturen. Tevens worden adresgegevens gebruikt om bestellingen in de Webshop bij Betrokkenen thuis te laten bezorgen.
 • E-mailadres
  Het e-mailadres wordt gebruikt om een betaling te bevestigen, ter correspondentie m.b.t. support-aanvragen en nieuwsbrieven.
 • Telefoonnummer;
  Telefoonnummers worden soms gebruikt om consumenten te kunnen contacteren m.b.t. support-werkzaamheden.
 • Bankrekeningnummer;
  Het bankrekeningnummer (IBAN-nummer) wordt gebruikt om een automatische incasso in te stellen om de jaarlijkse servicekosten in rekening te brengen.
 • Transacties;
  Betaling van periodieke servicekosten, aanschafkosten van de displays; over de wettelijke periode van 7 jaar. Dit is ten behoeve van de financiële administratie van DisPaper.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we jouw data bewaren

DisPaper bewaart persoonsgegevens van haar consumenten tot een periode van maximaal 7 jaar na de laatst gemaakte transactie.

Verder wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens

 • De Betrokkene heeft recht op inzage, aanpassing, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG.
 • Indien de Betrokkene van één van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Betrokkene vragen heeft over het Privacybeleid kan de Betrokkene DisPaper bereiken via de contactinformatie opgeven bij de omschrijving van Verantwoordelijke.
 • Betrokkenen kunnen zich afmelden voor de algemene elektronische berichtgeving vanuit DisPaper  door een verzoek hiertoe te zenden aan privacy@dispaper.nl. Tevens kan men zich uitschrijven middels een uitschrijflink aan de bodem van de toegezonden e-mail.

Verstrekking gegevens aan derde partijen

DisPaper zal de persoonsgegevens van haar Betrokkenen nooit aan derden verstrekken, behalve als:

 • De verstrekking geschiedt aan een door DisPaper voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker. In dergelijke gevallen is DisPaper met de verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin de garantie wordt gegeven dat erop toe wordt gezien dat de verwerker adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft getroffen om persoonsgegevens conform de hoogste privacystandaarden uit te voeren;
 • DisPaper op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is persoonsgegevens door te geven aan een bevoegde (overheids)instantie.

Meldingenregister

DisPaper heeft haar gegevensverwerking aangemeld bij de toezichthouder op het gebied van de privacywetgeving, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over deze melding is te vinden op autoriteitpersoonsgegevens.nl in het ‘Meldingenregister’.

Beveiliging

DisPaper heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Betrokkenen te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Meer informatie over de beveiliging is op te vragen via privacy@dispaper.nl.

Functionaris gegevensbescherming

Ookwel FG genoemd, is te bereiken via privacy@dispaper.nl